עם סיום מילוי טופס זה, תועברו ישירות לדף תשלום באתר הרכישות המאובטח שלנו. רק לאחר תשלום מלא למחנה הקיץ ירשם בנכם/תרשם בתכם למחנה אותו בחרתם.

אנא ציינו לאיזה מחנה תבקשו להרשם

מחנה קיץ 2020summer camp

לאיזה מחנה קיץ ברצונכם להרשם

מחנה ראשון 1-2/7/2020מחנה שני 5-9/7/2020מחנה שלישי 12-16/7/2020מחנה רביעי 19-23/7/2020מחנה חמישי 26-30/7/2020מחנה שישי 2-6/8/2020מחנה שביעי 9-13/8/2020מחנה שמיני 16-20/8/2020מחנה תשיעי 23-27/8/2020מחנה עשירי 30-31/8/2020

רמת גלישה

הסעה

מחיר עבור ההסעה ישולם בנפרד

הצהרת בריאות לפעילות ולפעילות גלישה בביג קאהונה

אני מצהיר כי:

לא ידוע לי על מגבלה בריאותית המונעת מבני / ביתי לקיים פעילות מלאה או חלקית בקייטנה ובכלל בפעילות במועדון ביג קאהונה .

יש לבני בתי בעיה בריאותית

אחר נא לפרט

בני / בתי נוטל/ ת תרופה/ ות באופן קבוע :
כןלא

פרט

בני / בתי נעזר/ ת בכוחות עצמו בציוד הרפואי הבא:

אני מתחייב להודיע על כל שינויי או מגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי למנהל המועדון במייל ובעלפה .

אני מעוניין לידע לגבי בתי או בני בעניין רפואי אשר לא התייחסתם אודותיו

אני מאשר כי בני / בתי יודעים לשחות
כןלא


על החתום - שם מלא

חתימה

תקנון

תשלום עבור הקייטנה יהווה אסמכתא לרישום, דמי רישום 200 ₪.
ניתנת האפשרות לתשלום מלא באתר קאהונה לאחר מילוי טופס זה.
ביטול הרישום 7 ימים מתחילת הקייטנה יוחזר התשלום פחות 200 ₪.
ביטול פחות מ 7 ימים יקוזז מההחזר 500 ₪ דמי הרשמה ושמירת מקום .
הילד רשאי לבטל את ההשתתפות בכל יום מימי הקייטנה בעלות של 300 ₪ ליום .
במידה ויהיה פציעה מחלה של הגולש ניתן יהיה להשלים את הימים בתאום מראש, בכל מקרה אין החזר כספי, לא ניתן להעביר לגולש אחר.
ללא תשלום מלא אין שמירת מקום.
אין המועדון אחראי על אובדן או על נזק אשר יגרם לציוד אישי של החניך.
ידוע לי שבמקרה של כוח עליון : מלחמה, זיהום בים, שביתה כללית, פגעי טבע או אירועים אחרים שאינם בשליטת המועדון . לא יינתן החזר כספי או השלמת ימים . אני מוותר/ת מראש על כל תביעה בגין ביטול בנסיבות כאמור לעיל.

תמונות הקייטנה יפורסמו בעמוד הפייסבוק באתר המועדון קאהונה וישמשו כחומר פרסומי עבור המועדון. התמונות יעברו סינון " תמונות לא ראויות " במידה ויש הסתיגויות נא לפנות להנהלת המועדון באופן ישיר.
החניך מתחייב להישמע להוראות המדריכים במידה ויהיו בעיות משמעת והתנהגות , המועדון רשאי להפסיק את פעילות הגולש/חניך ללא החזר כספי.

על החתום - שם מלא

חתימה