מעורבות חברתית

מה בתכנית

טופס הרשמה

המעורבויות השונות

נוער בסיכון
ג

קבוצות עם צרכים מיוחדים
.

מתנדבים לפעילויות

סטודנטים מהטכניון בקהונה
.

תכנית שהוגשה ונבדקת למשרד החינוך