הורים יקרים
לצורך פעילות החניך במחנה הגלישה וכחלק מהוראות משרד הבריאות, הנכם מתבקשים למלא טופס זה לצורך אישור.
בברכה

צוות קאהונה

אני מצהיר כדלקמן: