עם סיום מילוי טופס זה, תועברו ישירות לדף תשלום באתר הרכישות המאובטח שלנו. רק לאחר תשלום מלא למחנה הקיץ ירשם בנכם/תרשם בתכם למחנה אותו בחרתם.

אנא  המתינו מספר שניות לאחר סיום מילוי הטופס לצורך מעבר לדף התשלום

הצהרת בריאות לפעילות גופנית וגלישה בקהונה סרף קלאב

יש לבני בתי בעיה בריאותית
אני מתחייב להודיע על כל שינויי או מגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי למנהל המועדון במייל ובעלפה .

תקנון

ההורה מצהיר כי הילד /ה יודע/ת לשחות
תשלום עבור הקייטנה יהווה אסמכתא לרישום, דמי רישום 200 ₪.
ניתנת האפשרות לתשלום מלא באתר קאהונה לאחר מילוי טופס זה.
ביטול הרישום 7 ימים מתחילת הקייטנה יוחזר התשלום פחות 200 ₪.
ביטול פחות מ 7 ימים יקוזז מההחזר 500 ₪ דמי הרשמה ושמירת מקום .
הילד רשאי לבטל את ההשתתפות בכל יום מימי הקייטנה בעלות של 300 ₪ ליום .
במידה ויהיה פציעה מחלה של הגולש ניתן יהיה להשלים את הימים בתאום מראש, בכל מקרה אין החזר כספי, לא ניתן להעביר לגולש אחר.
ללא תשלום מלא אין שמירת מקום.
אין המועדון אחראי על אובדן או על נזק אשר יגרם לציוד אישי של החניך. ידוע לי שבמקרה של כוח עליון : מלחמה, זיהום בים, שביתה כללית, פגעי טבע או אירועים אחרים שאינם בשליטת המועדון . לא יינתן החזר כספי או השלמת ימים . אני מוותר/ת מראש על כל תביעה בגין ביטול בנסיבות כאמור לעיל.
תמונות הקייטנה יפורסמו בעמוד הפייסבוק באתר המועדון קאהונה וישמשו כחומר פרסומי עבור המועדון.
התמונות יעברו סינון " תמונות לא ראויות " במידה ויש הסתיגויות נא לפנות להנהלת המועדון באופן ישיר.
החניך מתחייב להישמע להוראות המדריכים במידה ויהיו בעיות משמעת והתנהגות , המועדון רשאי להפסיק את פעילות הגולש/חניך ללא החזר כספי.